Ladislav Jiří Weber

* 1893,

† 7. 6. 1961,
sběratel, advokát

 

pohlaví: muž

heslo:
Advokát Ladislav Jiří Weber (1893–1961)24 si nechal pořídit, respektive si zčásti sám zhotovil kvalitní fotografickou dokumentaci většiny děl své sbírky. Tyto fotografie, na jejichž rubu mu umělci potvrdili pravost obrazu a případně připojili poznámku, zda byl někde vystaven, publikován či reprodukován, měl společně s korespondencí s umělci pečlivě uloženy ve svém archivu. Současně začal soustavně shromažďovat také reprodukce z časopisů a fotografie, aby načerpal potřebné informace a získal co nejlepší přehled o předmětu svého zájmu. Jak výslovně uvádí v jednom z dopisů příteli Michalovi, často procházel výtvarnické a umělecké časopisy, aby měl „lepší kontakt s vývojem našeho i cizího, zejména francouzského umění“, jemuž věnoval největší pozornost. Kromě toho se podle možnosti snažil soustavně sledovat výstavní život v Praze, Ostravě nebo Zlíně, mj. s pomocí výstavních katalogů a kritických referátů v novinách a časopisech, a podle vlastních slov „hodně volného času prodlel [...] před svými obrazy, i v Domě umění“ v Moravské Ostravě a v dalších českých a před válkou i evropských galeriích.
Lubomír Slavíček: Cesta do hlubin sběratelovy duše. Sbírka moderního umění ostravského sběratele Vladimíra Kouřila ve světle jeho dopisů

poznámka:
NK ne - 2017/04