Red. (Výtvarné umění) 

poznámka:
redakční článek - Výtvarné umění