Moritz Adler

* 1849, Praha, Česká republika (Czech Republic)
1899,
fotograf

 

heslo:
Vyrůstal mezi deseti sourozenci, otec Markus Adler měl chemickou výrobnu. Počátky jeho živnostenské fotografické činnosti jsou zřejmě v v Kronstadtu v Sedmihradsku, kde si v letech 1870/71 zřídil fotografický ateliér (na adrese Purzengasse), z něhož se zachovaly vizitky. V letech 1872/73 začal tento ateliér působit pod hlavičkou "Bratři Adlerové", roku 1875 ohlásil působnost v tomto ateliéru pouze bratr Leopold (*12. 7.1848 v Praze Nuslích - +8. 5.1924 Kronstadt). Leopold Adler se stal jedním z nejznámnějších fotografů jihovýchodní výspy Rakousko-Uherska, Sedmihradska (součásti dnešního Rumunska), známým nejen portrétní tvorbou, ale zejména místopisnou fotografií. Podle údajů v Archivu hl.m.Prahy také další ze sourozenců, Adolf Adler, byl "fotografem v Sedmihradsku" (jde možná o chybu ve jméně, protože na sedmihradských vizitkách se objevuje vedle výše uvedených jen ještě "Alfred").
Moritz Adler ze Sedmihradska zřejmě roku 1875 odešel a stopy po jeho fotografické aktivitě se vytrácí na šest let. Zřejmě hledal uplatnění jako fotograf v jiných městech. 31. 3. 1881 si podal žádost o povolení fotografické živnosti v Praze na Novém Městě a ta byla 20.4. 1881 kladně vyřízena. Původní fotoateliér v Praze v Žitné 36 (čp.1440/II) rozšířil roku 1883 o filiálku v ulici Na příkopě 2 (čp.846/II). Od roku 1890 měl ateliér jen v Charvátově ulici č. 8 (41/II) naproti Platýzu (po fotografovi Hasselovi). Na Jubilejní výstavě 1891 a Národopisné výstavě 1895 měl vlastní stánek. Vydal kabinetky z pohledy z obou výstav. Podle archivního záznamu z 28.10.1897 zřídil pobočné závody v Benešově a Karlových Varech, který si získal významné renomé. Z ateliérů se zachovaly portréty průměrné kvality, známy jsou také signované místopisné a žánrové fotografie a jejich uplatnění v tisku a dále světlotisková pohlednice, vydaná vlastním nákladem (Inkanonizace Skrbenského 20.2.1900). Nad průměrné chování živnostenského fotografa vynikl podnikatelskou aktivitou (filiálky, zastoupení na výstavách, vydavatelská činnost), která z Adlera činí zajímavou osobnost, jejíž dílo a aktivity by měly být ještě podrobněji zkoumány.
Odkazy: Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Innsbruck 1993.
zdroj - www.scheufler.cz

poznámka:
* 1850 Praha-Nusle
+ po 1899
fotograf portrétista