Vlastimil Zuska

* 5. 5. 1951, Dačice (Jindřichův Hradaec), Česká republika (Czech Republic)
Dačice (Jindřichův Hradaec), Česká republika (Czech Republic)
překladatel, estetik

 

pohlaví: muž

heslo:
Od počátku odborné dráhy je zaměřen na filozofickou estetiku, zejména fenomenologickou (Ingarden, Husserl, Scheler), a na estetiku výtvarného umění a filmu. Postupně se věnoval tématům temporality estetického prožitku a časové dimenze ontologie uměleckého díla. Vedle fenomenologie měl na něho vliv Whitehead, Bergson, Lévinas a Deleuze, sémiotika a (post)strukuralismus. Jeho samostatné práce se týkají sebereflexivity, inherentní intersubjektivity ega, estetické distance a temporality estetického znaku. Původní přínos spočívá v aplikaci konceptu možný svět na výtvarné umělecké dílo, ve fenomenologické analýze obrazu jako časového objektu a oscilace mentální přítomnosti v procesu recepce estetického objektu. Podal nové pojetí mimésis a estetického postoje jako sebereflektujících aktů vědomí. V současnosti pracuje na problému fikce a konceptu estetické distance v literatuře, výtvarném umění a filmu.

(zdroj: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/zuska.html )