Sofie Marie Josefina Albína Chotková z Chotkova a Vojnína

* 1. 3. 1868, Stuttgart, Německo (Germany)
28. 6. 1914, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (Bosnia and Herzegovina)

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Šlechtična, manželka Ferdinda d`Este, fotoamatérka.
Narodila se v rodině diplomata a státníka, vyslance v Madridu, Bruselu a Drážďanech, místodržitele Království českého, hraběte Bohuslava Chotka z Chotkova a Vojnína. Její matka byla Vilemína hraběnka Kinská z Vchynic a Tetova. Její zájem o fotografování začal asi kol 1888 a mohl ho ovlivnit bratranec Karel Chotek a starší rodinná fotografická tradice. Nejstarším důkazem záliby jsou snímky z 1891, na nichž je Žofie zachycena s třemi sestrami při činnosti v domácí temné komoře a album nadepsané Eigene Aufnahmen z let 1891-92, kdy pobývala v dnešní Bratislavě jako dvorní dáma arcivévodkyně Isabely. Album uložené na zámku Konopiště přináší několik pozorohodných záběrů, které svědčí o nekonformním přístupu k fotografování. Fotografovala i po svém sňatku s Ferdinandem d`Este 1. 7. 1900 i po narození tří dětí. Na zámku Konopiště jsou další alba, obsahující pravděpodobně její snímky, i když to není výslovně uvedeno. Několikrát je zachycena s malým fotoaparátem při různých příležitostech, včetně rekreace s rodinou v cizině. Jedná se o řadu momentek, které často okouzlují svou bezprostředností a nenuceností. Zaujme spontánnost jejich zachycování, přičemž si autorka vůbec nedělala problém s technickou kvalitou a uznávanými kompozičními kánony. Ve fotografování navazovala na svou dávnou dívčí zálibu a je zjevné, že lehký malý fotopřístroj jí byl prostředkem k vytváření jakéhosi vizuálního deníku, v němž neusilovala o žádné mety kromě obrazové fixace společných rodinných zážitků, podobně jako fotografuje v současnosti většina lidí. Tehdy však byl tento přístup ještě ojedinělý. Kouzlo jejích snímků pramení samozřejmě i z jejího postavení a role manžela, ale je i ve způsobu, jakým spontánně, citlivě a chytře fotografovala.
Odkazy: J. Galandauer: František Ferdinand d`Este. Fragment, Praha 1994; encyklopedie; G. Kontra: Fotografky v českých zemích 1839-1918. Bakalářská práce, FAMU, Praha 2005; P. Scheufler: Osobnosti fotografie v českých zemích 1839-1918. AMU, Praha 2006 (v tisku).
zdroj - www.scheufler.cz

poznámka:
Uváděna též jako Žofie Marie Josefina Albina, vévodkyně z Hohenbergu, manželka následníka trůnu Franze Ferdinanda dˇEste