Eduard Josef Ehrlich

* 11. 11. 1840, Jihlava (Jihlava), Česká republika (Czech Republic)
27. 8. 1914, Třebíč (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
fotograf

 

pohlaví: muž

heslo:
Portrétní a místopisný fotograf
Počátky jeho fotografické činnosti nejsou známy, ale koncem sedmdesátých let 19. století vlastnil ateliér v Telči na adrese Nové předměstí (dnes Seminářská ulice) č.82. Pravděpodobně nedlouho po smrti třebíčského fotografa Augusta Seitze (1881) přesídlil do jeho ateliéru na adrese Přerovského ulice č. 69/15, kde provozoval živnost přinejmenším do roku 1907. Samozřejmě byl v první řadě fotografem portrétním, relativně velké množství kabinetek a vizitek se zachovalo do dnešní doby. Průběžně s portrétní fotografií se však již od 80. let zaobíral i fotografií místopisnou, námětově se zprvu soustřeďující jen na Třebíč. Jistým vyvrcholením v této oblasti je jeho spolupráce na publikaci Letem českým světem, do níž přispěl 17 snímky z Vysočiny i jižní Moravy.
Dalším velkým impulsem pro jeho tvorbu místopisných snímků byl rozmach vydávání pohlednic (v Třebíči od 1895). Po celé desetiletí byl takřka monopolním dodavatelem snímků pro místní i cizí vydavatele pohlednic z regionu Třebíčska. Je autorem prvního místního fotografického alba – Třebíč (1896) s originálními fotografiemi nalepenými na stránky. Podílel se na fotografické ilustraci svazku Vlastivědy moravské pro třebíčský okres (1906) a Stručných dějin města Třebíče (1911) od B. Nikodéma. Ještě počátkem 30. let 20. století byly jeho snímky použity v publikaci Třebíč – město a okres, která byla vydaná v řadě Národohospodářské propagace ČSR.
Odkaz: M. Maloušek, F. Gregor: Třebíč ve staré fotografii, Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005.
Autoři medailonku: F. Gregor, M. Maloušek
zdroj - www.scheufler.cz

poznámka:
portrétní a místopisný fotograf