A. D.

zlatník

 

pohlaví: muž

heslo:
Horka, filiální kostel sv. Petra a Pavla. Monstrance 57 cm vysoká, kolem středu kartušový barokní rámec, velmi pěkně tepaný, s dekorem květinovým, nahoře poprsí Boha Otce, pod středem Duch Svatý. Vzadu značeno AD, druhá značka nezřetelná, letopočet 17.. (Antonín Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Českobrodském, Praha 1907.)