A. S.

 

pohlaví: muž

heslo:
Komorní Hrádek. Monstrance 48 cm vysoká, ze stříbra tepaná, nahoře Panna Marie Karlovská, po stranách sv. Vojtěch a sv. Václav. Na noze vyryt nápis - Illma herula Eleonora comitissa Walsteiniana fieri curavit. Značky: AS a staroměstská s letopočtem 1704. (Antonín Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Českobrodském, Praha 1907.)