Josef Adolf Auspitz

* 3. 3. 1812, Mikulov (Břeclav), Česká republika (Czech Republic)
10. 3. 1889, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, novinář, matematik

 

heslo:
vzdělání
piaristické gymnázium v Mikulově (6 tříd),
1829 odešel do Vídně, kde se stal na dva roky posluchačem filozofické fakulty,
1833 odešel do Pešti, kde složil rigorozní zkoušky pro doktorát z filozofie,
1833 vrátil se do Vídně, kde začal studovat lékařskou fakultu (přitom se věnoval studiu matematiky, mechaniky a astronomie),
na polytechnickém institutu studoval chemii, účetnictví a obchodní právo
zaměstnání
během studií ve Vídni pracoval v mnoha bankovních ústavech,
po dokončení studií soukromě vyučoval matematiku,
1847/1848 zastupující profesor obchodního práva a účetnictví na Technice,
29. 12. 1849 jmenován profesorem obchodního práva, účetnictví na nově otevřené Vysoké škole technické v Brně,
5. 9. 1852 jmenován ředitelem c. k. vyšší německé reálky v Brně,
1862–1869 a 1874–1880 člen správní rady moravské vyšší tkalcovské školy v Brně (1862 rovněž jako pomocný učitel moravské vyšší tkalcovské školy),
20. 6. 1869 jmenován zemských školním inspektorem,
od 1870 spolupracovník "Tagesbote aus Mähren und Schlesien", jehož redakci převzal v roce 1874 a vedl ji do roku 1883,
v roce 1871 založil soukromou vyšší reálku a obchodní školu v Brně
odborné a zájmové organizace
člen Spolku Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
člen brněnského obecního výboru v letech 1861–1886
encyklopedie.brna.cz

poznámka:
Matematik, středoškolský učitel a ředitel, učebnice matematiky.ředitel c. k. vyšší německé reálky v Brně, později c. k. zemský školní inspektor, známý žurnalista, zakladatel "MährischSchlesischer Correspondent" a spolupracovník "Tagesbote aus Mähren und Schlesien"