Karel Jan Zakoucký

* 21. 2. 1862, Heřmanův Městec (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
3. 9. 1925, Chrudim (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
básník, spisovatel, pedagog

 

pohlaví: muž

heslo:
* 21. 2. 1862 - Heřmanův Městec
+ 3. 9. 1925 - Chrudim
Vystudoval pardubické gymnázium a Učitelský ústav v Hradci Králové. Již v době studií publikoval v Pardubicích v časopisu Perštýn své fejetony. Působil od roku 1885 jako učitel ve Svratouchu, Trojovicích, Kočí, Morašicích a Seči. O deset let později získal místo definitivního učitele na Měšťanské chlapecké škole v Heřmanově Městci a v r.1918 se stal jejím ředitelem. Od roku 1914 byl také správcem živnostenské pokračovací školy. V Městci se zapojil i do veřejného života.Působil v řadě spolků, v městském zastupitelstvu, v roce 1911 významně pomohl při organizaci a propagaci Krajinské živnostensko-průmyslové a hospodářské výstavy. Byl zakladatelem a dlouholetým předsedou místního odboru Čs. turistů.
Psal básně, povídky, novely a cestopisy. Jeho dílo představuje více jak šedesát knih. O svých cestách po Evropě a Egyptě přednesl řadu přednášek. Přispíval pod různými pseudonymy, později i pod vlastním jménem do řady novin, kalendářů, zábavných a odborných časopisů, publikoval téměř ve všech dobových časopisech určených mládeži. V historicky laděných prózách se objevuje i rodný kraj. Několik jeho prací bylo přeloženo do bulharštiny a slovinštiny.
Zemřel v chrudimské nemocnici a je pohřben v Heřmanově Městci. 14.6.1928 mu byl odhalen žulový pomníček nad Konopáčem a zároveň otevřena a po něm pojmenována turistická cesta z Heřmanova Městce přes Konopáč na Lichnici, která nám ho připomíná dodnes.
zdroj - www.zeleznehory-hm.cz

poznámka:
+ NK ČR Heřmanův Městec
Pseudonym
Bouchalová, Marie, 1862-1925
Dostál, Ludvík, 1862-1925
Heřmanský, K., 1862-1925
Koutský, K. Z., 1862-1925
Mrha, V., 1862-1925
Městecký, K., 1862-1925
Tuček, Miroslav, 1862-1925
Záhorský, J. K., 1862-1925