Anežka Česká, svatá

* 1205,
1282, Praha,
světice

 

pohlaví: žena

poznámka:
Odkaz. forma
Anežka Přemyslovna, 1205-1282
Dcera Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Zakladatelka špitálu a kláštera františkánů a klarisek, jehož byla první abatyší. Založila též rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Svatořečena roku 1989.