Karel Adam

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Moderní revue, časopis, Praha, ()
0 -   Švanda dudák, , ()
0 -   Roj, , ()
0 -   Škola a kultura, , ()