Maxmilián Osvald Wratislav z Mitrovic na Dírné

* 1917,
2002,

 

poznámka:
Odkazová forma : Vratislav z Mitrovic na Dírné, Maxmilián Osvald, hrabě, 1917-2002

Biograf.údaje: Narozen 1917, zemřel 2002. Potomek staré šlechtické rodiny, zabýval se dějinami Moravy.

Zdroj: Ročenka moravského národního kongresu 2002-2005