bělnina

heslo:
Bělnina - keramické zboží se světlým, tvrdým a průlinčitým střepem. Vypalována na 1300 a více stupňů. Glazována zpravidla draselno-bornatými nebo draselno-bornato-vápenitými glazurami, zdobena podglazurovými barvami. Glazury neobsahovaly olvonaté součásti.