retábl

heslo:
Latinsky retabulum - oltářní nástavec, část oltáře dosedající na mensu, od 11. století jedna nebo více desek zdobených malbou nebo reliéfem (dřevo, slonovina, alabastr), v pozdní gotice v podobě skříně. Viz také archa.
-
Retabulum někdy také nazývané retabl je část křesťanského oltáře nad menzou (stolem), která byla v gotice řešena jako skříň s křídly, v baroku byla tvořena buď architekturou, většinou sloupovou se sochami kolem hlavního obrazu a obrazu v nástavci nebo ozdobně vyřezávaným rámem kolem obrazu, případně byla řešena jako závěsný obraz a iluzivně namalovanou sloupovou architekturou se sochami přímo na kostelní zdi.V renesanci se retabl o samostatnil, ve Španělsku získal jedinečnou formu, deskové obrazy tam pokrývají celé oltářní stěny.
zdroj - www.encyklopedie.seznam.cz