Cena Jindřicha Chalupeckého

poznámka:
prestižní výroční ocenění pro mladé české výtvarné umělce (do 35 let) žijící a tvořící na území ČR, cena byla založena z podnětu prezidenta ČR, dramatika a spisovatele Václava Havla a malíře T. Pištěka v Lánech dne 27. května 1990;cena nese jméno předního českého teoretika a kritika moderního výtvarného umění a literatury, esejisty a filosofa J. Chalupeckého, který s vypsáním ceny pod tímto názvem souhlasil

heslo:

Z podnětu Václava Havla, dramatika a spisovatele, akademického malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře byla dne 27. května 1990 založena v Lánech výroční prestižní cena pro mladé výtvarné umělce České republiky. Nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filosofa Jindřicha Chalupeckého, který na sklonku života souhlasil s vypsáním ceny pod názvem :

Cena Jindřicha Chalupeckého

Cenou se vyslovuje uznání celoživotnímu dílu Jindřicha Chalupeckého a jeho aktivitě, jíž u nás podněcoval po roce 1969 neoficiální, avantgardní výtvarný život a zasazoval se o to, aby si české nekonformní výtvarné umění udržovalo svébytnost a nepřerušovanou kontinuitu s tradicí českého moderního umění a evropskou výtvarnou kulturou. Svou činností usiloval o propojování názorových okruhů a vrstev všech generací s cílem zabránit probíhajícímu duchovnímu a morálnímu úpadku. I přes svůj vysoký věk, hloubku a šíři poznání, byl stále přístupný novým, rodícím se tendencím a mladé umění vždy podporoval. Proto je cena vypsána pro mladé umělce se záměrem umožnit těm nejtalentovanějším a výrazně osobitým tvůrcům přímý styk se současným světovým uměleckým děním. Zakladatelé Společnosti Jindřicha Chalupeckého chtějí přispět k povznesení úrovně českého moderního výtvarného umění a uchování památky myšlenkového odkazu člověka, jemuž se boj o osud českého moderního umění stal životním posláním.

Finále Ceny J. Chalupeckého (1991 - 1995) a výstavy jejich laureátů (do roku 2000) se konaly v Galerii Václava Špály. Poté se konaly na Pražském Hradě ve Starém královském paláci (1997) a ve Veletržním paláci (do roku 2001). Následující ročníky se střídaly v pořádání Ceny Praha a Brno (Dům umění města Brna 2002, 2004, 2006 - Centrum současného umění Futura 2003 - Městská knihovna 2005 - Galerie A.M.180, Galerie Jelení, Galerie NoD, etc. galerie, Entrance Gallery 2007 - Dům pánů z Kunštátu 2008, 2012). Od roku 2009 do roku 2011 hostilo Cenu J. Chalupeckého Centrum současného umění DOX.

1990 Vladimír Kokolia

1991 František Skála

1992 Michal Nesázal

1993 Martin Mainer

1994 Michal Gabriel

1995 Petr Nikl

1996 Kateřina Vincourová

1997 Jiří Příhoda

1998 Jiří Černický

1999 Lukáš Rittstein

2000 David Černý

2001 Tomáš Vaněk

2002 Markéta Othová

2003 Michal Pěchouček

2004 Ján Mančuška

2005 Kateřina Šedá

2006 Barbora Klímová

2007 Eva Koťátková

2008 Radim Labuda

2009 Jiří Skála

2010 Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov

2011 Marek Ther

2012 Vladimír Houdek


2013 Dominik Lang


2014 Roman Štětina


2015 Barbora Kleinhamplová


2016 Matyáš Chochola


2017 Martin Kohout