sbírky Bondyů

poznámka:
umělecké sbírky dvou generací sběratelů a mecenášů, praž. rodiny průmyslníků, z větší části v UPM a v NG