Bydlení, časopis

poznámka:
neperiodická publikace - časopis vycházející od 1979 při TEPS z iniciativy Julia Macháčka, který byl též jeho šéfredaktorem, v počtu 2-3 čísel ročně nákladem 100-130 tisíc výtisků