copy art

poznámka:
copy art se jako vyčleněný obor uměleckých aktivit či jako jeho způsob výtvarného výrazu a forma média objevuje v panoramatu konceptuálních tendencí a proudů 60. let, vývoj disciplíny úzce souvisí s její technologickou základnou: kopírovací a reprodukční technikou (zvl. Elektrografií a xerografií), způsobem pořizování reprokopií jako uměleckých artefaktů