česká renesance

poznámka:
vedle souhrnného a nepřesného označení renesance v českých zemích je termín česká renesance míněn především jako vymezení specifické stylové varianty tohoto slohu u nás, a to zejména v architektuře; první stopy zájmu o domácí renesanci se objevují již v 60. letech 19. stol., ale vlastní pojem vychází z programu českých architektů 19. stol, zejména A. Wiehla, který byl iniciátorem programu české neorenesance