české moderní umění a Španělsko

poznámka:
kolem 1900, v době kvasu a zrodu moderního českého umění, se objevuje první z několika mocných vln zájmu o španělské umění u nás, doznívající bezmála až v současnosti; první vlna zájmu, poukazující spíše zpět do 19. století, souzní s výstavami Krasoumné jednoty - díky jejímu ambicióznímu programu se v Praze objevilo v průběhu 16ti let (1891-1905) mnoho španělských malířů a sochařů (např. Ignacio Zuloaga)