Deleatur. Časopis pro pěknou úpravu. Graphic Design Revue

poznámka:
časopis, jehož 6 čísel vycházelo v nepravidelných intervalech od jara 1997 do zimy 2003; časopis, původně založený jako čtvrtletník, byl reakcí na stav českého grafického designu a typografie v 90. letech 20. století, které neblaze poznamenal "..živelný vpád diletantů, umožněný digitální technologií, nedostatečný respekt ke grafikově řešení, nízká společenská prestiž oboru, všeobecně upadlý vkus, neinformovanost o světovém dění.."