Design centrum České republiky

poznámka:
DC ČR bylo ustaveno Zřizovací listinou z rozhodnutí vlády a Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj dne 1. ledna 1991; poradní orgán a nástroj české vlády pro otázky designu a jeho významu pro hospodářskou politiku, strategii a hmotnou kulturu