Deutscher Künstlerverband "Die Juryfreien"

poznámka:
umělecké sdružení založené 17.2. 1918 v Brně; šlo o třetí sdružení moravskoněmeckých umělců, které působilo pod patronací Moravského uměleckého spolku (Mährischer Kunstverein)