Diepold (Diepoldt, Tiepold, Tippold, Typold)

poznámka:
zvonařská rodina na Starém Městě pražském, činná v poslední třetině 18. stol - 1. třetina 20. stol.