Dietrich (Dittrich, Titrich, Tietrich, Tiettrich)

poznámka:
zvonařská rodina v Praze, činná v 18. stol.; jejich díla reprezentují vývoj výzdoby zvonu od barokního typu až k pokročilému rokokovému ztvárnění