Dům umění města Opavy

poznámka:
zprvu výstavní síň charakteru okresního osvětového zařízení, otevřená u přiležitosti 750. výročí udělení městských práv Opavě v dubnu 1974; byla zaměřena na "současné výtvarné umění se zvláštním přihlédnutím na zájmy a potřeby regionu", v intencích normalizační kultury kladoucí důraz na "dědictví pokrokových tradic"