sbírka Engelbrechtova

poznámka:
jeden z charakteristických příkladů staropražské sbírky konce 19. a počátku 20. století, kterou shromáždil ve svém bytě v Týnské ulici známý pražský lékař, sběratel a znalec umění, MUDr. Alois Engelbrecht; předmětem jeho monohostranně zaměřených sběratelských aktivit se staly - vedle kameniny, porcelánu, nábytku a koberců - také obrazy (Angermayer, Brand, Hampisch, Procházka, Piepenhagen, Haushofer, Barvitius, Gareis st., Marold…)