Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

poznámka:
3. vysoká umělecká škola v ČR; vznikla roku 1993 na základě usnesení akademického senátu školy a komise MŠ ČR a rektora VUT v Brně