stavitelství - dokumenty

kniha
rok vydání, název (podnázev)
1946, Tisíc let stavitelského umění v českých zemích
1982, Cesty bez konce (O pěšinách, stezkách, silnicích, dálnicích a také o krajině)