české umění - dokumenty

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2007, Emil Filla (1882 - 1953)
2013, Robert V. Novák: Časový optimista (Knihy, plakáty, fotografie, záznamníky, marginálie, kresby, scénografie / Books, posters, photographs, diaries, marginals, drawings, scenography)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966, Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1989, Tschechische Malerei heute
1991, Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1996, Bienále mladého umění Zvon '96
1998, Sklo a prostor / Glass and Space
2001, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000
2007, !Křičte ústa! Předpoklady expresionismu
2009, Antimodernisté
2009, V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009
2009, Behind the Velvet Curtain (Seven Women Artists From the Czech Republic)
2010, České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010, Modern and Contemporary Czech Art 1890 - 2010 (Part Two)
2010, Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010, Věci, o kterých s nikým nemluvím (Současné české umění: 5. Bienále mladého umění Zvon 2005, 6. Bienále mladého umění Zvon 2008)
2011, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012
2012, AMoYA: Artbanka Museum of Young Art Prague 2011
2013, Šaloun na vycházce / Šaloun on a Walk
nedatováno, Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1948, Čeští klasikové 19. století v Národní galerii
1950, Česká malba gotická (Deskové malířství 1350-1450)
1998, Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938))
1998, Česká moderní kultura
1998, Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz)
2001, Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1)
2001, Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2)
2007, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1)
2007, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2)
2008, Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890-1918)
2008, Jan Štursa
2010, Via artis, via vitae
2011, Jan Kotík: 1916-2002
2014, Japonismus v českém umění
2017, Zelené ostrovy (České umění ve věku environmentalismu 1960-2000)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
2009, Výstavy v čase proměn
2011, České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev)
1947, Situace současného českého umění
1950, Naše umění horníkům
1959, Sbírka moderního umění nově instalována
1966, Manifest poetismu
1972, Cecoslovacchia ´72: appunti su una prospettiva
1975, Ocitám se ve zvláštním postavení...
1976, Czechoslovakia, Art in a Different World
2007, Aukce současného umění
2008, Sen Jiřího Hůly chytá další dech (abART se stěhuje do pražského DOXu)
2008, Někde něco, někde nic / Somewhere something, somewhere nothing
2009, Paměť českého umění (Archiv Jiřího Hůly a systém abART)
2013, Současné umění
2013, Hinter Gottes Rücken – Spiritualität in der tschechischen bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1984, Zeitgenössische Kunst der ČSSR
text
rok vydání, název (podnázev)
1931, Vánoce v českém umění
přehled výstav
rok vydání, název (podnázev)
1991, Individual and Group Exhibitions of Czechoslovak Art Held at the Jacques Baruch Gallery 1967 - 1991
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1998, Fotografie v českém výtvarném umění 90. let
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2013, Jiří Balcar: Pozůstalost (Dražební katalog I.)
dvd-rom
rok vydání, název (podnázev)
2011, Počátkem může být nula / The Starting Point Can be Zero (Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus z archivu VVP AVU / Videoart on architecture, space and urbanism from the VVP AVU videoarchive)
2011, Béčko / B-Movie (Porno - horor - násilí - divnosti - zvrácený sentiment / Porno - Horror - Violence - Bizarreness - Warped Sentiment)
2012, Vít Soukup: Všechno! / Everything! (Filmy a divadelní představení z let 1993-2003 / Films and Theater Performances 1993-2003)
2013, Kdo se směje / He Who Laughs (Umění o světě umění / Art About the World of Art)
rozhlasový pořad
rok vydání, název (podnázev)
1931/12/29, Vánoce v českém umění
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1986, Galerie Roudnice