dámská krejčová - obor osoby

osoba, narození
Vacková Tamara, 1977