instalace - výstavy

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2009/01/14 - 2009/02/08   Štěpánka Šimlová: Neon, Praha