site specific

heslo:

Site – místo, specific – zvláštní, určité art – umění. Site specific art je tedy umění vytvářené pro zvláštní místo nebo umění pracující s určitým místem. Někdy je užíváno i synonymum – instalace in situ – instalace na místě. Umění je vymezeno prostorem, pro který je komponováno, a prostor se zásadním způsobem podílí i na celkové vizuální podobě díla. Často jde o volnou krajinu, veřejný městský prostor či nevyužívané architektonické objekty. Mohou to být sakrální objekty, jako jsou staré kostely a kláštery, nebo i technická, užitková a průmyslová architektura – továrny, nádraží, sklady, trafostanice... Tedy stavby, které ztratily svůj původní účel, jsou opuštěné a chátrají. Díla, která vznikla v těchto určitých prostorách, se nedají bez dalších zásahů a úprav přenést na jiné místo a právě v tom spočívá jejich jedinečnost a neopakovatelnost. Jejich neoddělitelnou součástí je prostorový rámec, který jim poskytuje kontext – architektonický, často i historický, kulturní, ale i sociální, psychologický, často i politický.  

Radka Schmelzová, Art & Antiques, únor 2008, č. 2, s. 38−43, citace