čestné občanství města Louny

poznámka:
-
Titul čestný měšťan (německy Ehrenbürger) se v dokumentech lounského městského úřadu objevuje až v posledním desetiletí trvání městských magistrátů, zavedených roku 1788 a zrušených po nepokojích v roce 1848 vydáním prozatímního obecního zákona. Od roku 1918 dodnes má tento titul obdobu v pojmu čestný občan (obce, města) a jeho udělování (propůjčení) patří k zákonem zaručeným pravomocím obecního (městského, obvodního) zastupitelstva (v letech 1945 - 1989 pléna příslušného národního výboru).
Návrh na udělení čestného měšťanství (občanství) podával zpravidla některý z členů zastupitelského sboru obce nebo obecní (městská) rada. Po zdůvodnění návrhu, který mohl vycházet i z řad občanů, proběhlo hlasování. Byl-li návrh většinou hlasů zastupitelů přijat, stalo se udělení čestného titulu právoplatným. Do roku 1918 také nebylo spojeno s jinak obvyklým poplatkem za udělení měšťanství, což bylo vždy v usnesení zastupitelstva a na příslušném diplomu zdůrazněno (taxfrei verliehen). Titul mohl a i dnes může být následně odňat nebo obnoven, avšak opět pouze usnesením zastupitelstva.
Zvláštností čestného občanství je skutečnost, že nebylo a nebývá nutně vázáno na úředně evidovanou příslušnost k obci, avšak vždy vyjadřuje určitý - domnělý či skutečný - kladný vztah poctěného k životu a společenskému dění této obce (města) nebo, v případě rodáka, je výrazem ocenění zásluh, jež překročily úzce lokální význam (v posledních letech bývá čestné občanství udělováno také in memoriam). Jak lze pozorovat na příkladech z dávnější i nedávné minulosti Loun, v určitých dobách se do návrhů, schvalování, udělování a odnímání čestných občanství promítaly události vně obce, spojené s širšími politickými a ideologickými charismaty a s kulty jednotlivců.
Díky tomu některé osoby, obdařené ve své době čestným titulem, zcela upadly v zapomenutí a dnes často nikdo ani neví, proč jim bylo čestné občanství obce uděleno. V některých případech se od poloviny 20. století našly důvody čestné občanství odejmout, aby bylo později jen výjimečně navráceno. Ať už zaujmeme k takovým výkyvům dobové přízně jakékoli stanovisko, zůstává skutečností, že institut čestného občanství je součástí dějin každé obce a odráží mnohé z toho, čím její obyvatelé žili a žijí. Týká se to i města Loun.
zdroj - www.mulouny.cz

heslo:

Titul čestný měšťan (německy Ehrenbürger) se v dokumentech lounského městského úřadu objevuje až v posledním desetiletí trvání městských magistrátů, zavedených roku 1788 a zrušených po nepokojích v roce 1848 vydáním prozatímního obecního zákona. Od roku 1918 dodnes má tento titul obdobu v pojmu čestný občan (obce, města) a jeho udělování (propůjčení) patří k zákonem zaručeným pravomocím obecního (městského, obvodního) zastupitelstva (v letech 1945 - 1989 pléna příslušného národního výboru).

Návrh na udělení čestného měšťanství (občanství) podával zpravidla některý z členů zastupitelského sboru obce nebo obecní (městská) rada. Po zdůvodnění návrhu, který mohl vycházet i z řad občanů, proběhlo hlasování. Byl-li návrh většinou hlasů zastupitelů přijat, stalo se udělení čestného titulu právoplatným. Do roku 1918 také nebylo spojeno s jinak obvyklým poplatkem za udělení měšťanství, což bylo vždy v usnesení zastupitelstva a na příslušném diplomu zdůrazněno (taxfrei verliehen). Titul mohl a i dnes může být následně odňat nebo obnoven, avšak opět pouze usnesením zastupitelstva.

Zvláštností čestného občanství je skutečnost, že nebylo a nebývá nutně vázáno na úředně evidovanou příslušnost k obci, avšak vždy vyjadřuje určitý - domnělý či skutečný - kladný vztah poctěného k životu a společenskému dění této obce (města) nebo, v případě rodáka, je výrazem ocenění zásluh, jež překročily úzce lokální význam (v posledních letech bývá čestné občanství udělováno také in memoriam). Jak lze pozorovat na příkladech z dávnější i nedávné minulosti Loun, v určitých dobách se do návrhů, schvalování, udělování a odnímání čestných občanství promítaly události vně obce, spojené s širšími politickými a ideologickými charismaty a s kulty jednotlivců.

Díky tomu některé osoby, obdařené ve své době čestným titulem, zcela upadly v zapomenutí a dnes často nikdo ani neví, proč jim bylo čestné občanství obce uděleno. V některých případech se od poloviny 20. století našly důvody čestné občanství odejmout, aby bylo později jen výjimečně navráceno. Ať už zaujmeme k takovým výkyvům dobové přízně jakékoli stanovisko, zůstává skutečností, že institut čestného občanství je součástí dějin každé obce a odráží mnohé z toho, čím její obyvatelé žili a žijí. Týká se to i města Loun.

zdroj - www.mulouny.cz