zásada rovných příležitostí žen a mužů

heslo:

Zásada zakotvující povinnost zaměstnavatelů zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Za nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis nebo kdy je pro to věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou zaměstnanec vykonává, a který je pro výkon této práce nezbytný (např. hledá-li divadlo ženu pro roli Julie nebo módní firma muže pro předvádění podzimní mužské kolekce).

zdroj - www.proequality.cz