sexuální obtěžování

heslo:

Jednání, které je dotčenou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé, a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení její důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, jež ovlivní výkon práv a povinností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

zdroj - www.proequality.cz