kompatibilita

poznámka:
Kompatibilita (z angl. compatible, z lat. com-pati, strpět, snášet) znamená slučitelnost. Opak je nekompatibilní, neslučitelný, nezaměnitelný.

heslo:

Kompatibilita (z angl. compatible, z lat. com-pati, strpět, snášet) znamená slučitelnost. Opak je nekompatibilní, neslučitelný, nezaměnitelný.