tónovaný papír - materiál

dílo
rok vydání, název (podnázev)
2009/08/11   Fragmenty
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1907   Čert vyřezává dítě