fenomenologie

poznámka:
věda o fenoménech; u Georga W. F. Hegela ideální dějiny výchovy vědomí sebou samým od představ až po absolutní vědění, tj. vylíčení toho, jak se věda zjevuje; u Edmunda Husserla a jeho školy metoda zkoumání uskutečňující návrat k „věcem samým“ a podávající jejich deskripci jakožto fenoménů. (Jaroslav Malina: Antropologický slovník)