bohémství

poznámka:
termín označující nekonvenční způsob života umělce, bohéma, odvozeno od francouzského "le bohémien" - "cikán"