divák

poznámka:
konzument formy díla a interpret jeho obsahu