dramatický děj

poznámka:
aktivní střetání a ovlivňování lidí v nejrůznějších životních situacích, jeho výtvarná reprezentace