bajkař - obor osoby

osoba, narození
Ezop, činný 6.století př. Kr. , -600