Alexander Ilečko: Výber z tvorby / Válogatás a müveibol

autor textu: Kornélia Nagyová
rok vydání: 1984
vydavatel: Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum , Zväz slovenských výtvarných umelcov, západoslovenská krajská organizácia
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (28), obálka
počet reprodukcí: 1 b, 19 čb
jazyk: slovenský
rozměry: 210 x 200