Umění a řemesla

rok vydání: 1961
vydavatel: Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
typ dokumentu: periodikum
číslo: 2
počet stran: (2), 8 résumé, 40, (8), obálka
jazyk: český
rozměry: 3210 x 270