Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)

rok vzniku: 1945
rok zániku: 1993
obec: Praha
adresa: Národní třída 36

poznámka:
Od r. 1957 jako Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV).
do roku 1957 Ústředí lidové a umělecké výroby