A odchádzajú potichu

autor: Igor Benca
rok: 1988
typ dokumentu: grafika
rozměry: 803 x 640