Bedřich Feuerstein: Scénografie, architektura (1892 - 1936)

autor textu: Vlasta Koubská, Vladislava Valchářová
rok vydání: 1996
vydavatel: Victoria Publishing, a.s.
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (32 + vložený dvojlist)
počet reprodukcí: 19 čb, 13 b
jazyk: český
náklad: 750
rozměry: 297 x 210

poznámka:
soupis exponátů na vloženém dvojlistě