Nový vizuální styl Domu umění města Brna Výstava studentských soutěžních prací

termín: 2008/02/15 - 2008/03/02
instituce: Galerie G99
typ výstavy: kolektivní